10-14år

10-14år

Kristiansand stadion

Følg også med på Facebook der det legges ut beskjeder om treningstider.

11-12år
Trening: Tirsdag 17:00-18:00
Torsdag 18.00-19.30
Trenere
Susanne Stav Grasvold
Lene Haggland
Christine Gulbrandsen

13-14 år
Trening Tirsdag 16.30-18.00
Torsdag 18.00-19.30