6-9 år

6-9 år

Gimlehallen

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00
Trenere:
Andrea Breilid
Andrea Kaspersen