04 mar 2022

ÅRSMØTE I KIF FRIIDRETT

0 Comment

Årsmøte i Kif friidrett arrangeres
tirsdag 22.mars kl 19.00 på KIFhuset

Saker som ønskes å behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 8.mars.

Hilsen styrer

[top]