KIF – Friidrett

Politiattester

IMG 0584

I KIF skal alle være trygge på trening og i konkurranser.  I tråd med bestemmelser i Norges Idrettsforbund krever vi derfor at alle med et tillitsforhold til barn under 18 år og funksjonshemmede personer skal levere politiattest.  Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold i KIF. Vi vil innhente politiattester fra:

  • Trenere.
  • Styremedlemmer.
  • Reiseledere på fellesreiser.

Politiattestansvarlig i KIF vil sende personer som trenger politiattest et ferdig utfylt søknadsskjema. Informasjon om søknadsprosedyren ser man å klikke på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/hvordan-soker-jeg-om-politiattest/

Politiattestansvarlig har et godt system for registrering og oppfølging av ordningen og registrerer følgende:

  • – Hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon.
  • – For hvilke oppgaver/funksjoner.
  • – Dato for når dette ble avkrevd.
  • – Dato for fremvisning.

NB: Politiattesten skal kun fremvises og ikke overleveres.