KIF – Friidrett

Trakassering/overgrep

IMG 0584

KIFs friidrettsgruppe følger retningslinjene fra Norges Idrettsforbund vedrørende seksuell trakassering og overgrep. Utgangspunktet er at seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Alvorlige hendelser bør politianmeldes.

Si ifra!

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende e-post til leder av idrettslaget: ib.steinsland@gmail.com
  • eller klubbens barnekontakt: hege_rustad@hotmail.com

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med Håvard Øvregård eller Cecilie Prebensen i Norges Idrettsforbund for råd og hjelp.

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

Styret har bestemt at vedkommende kan holde ditt navn skjult dersom du ønsker det i den videre håndteringen av saken. Dette fordi vi ønsker at du varsler, selv om det kan oppleves som svært vanskelig.