KIF – Friidrett

Stopp

KIF bilde 1 003 scaled e1673947567153

Prinsipper for å bekjempe rasisme og diskriminering i KIF Friidrett

  • – Alle trenere, tillitsvalgte og ansatte i KIF Friidrett skal alltid reagere på rasisme.
  • – Alle i KIF Friidrett har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme.
  • – Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende.
  • – Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig.
  • – KIF Friidrett skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke skal føre til unødvendig påkjenning.
  • – KIF Friidrett har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

 

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende en e-post til foreldrekontakten i idrettslaget: Hege Hennig Lunde: hege_rustad@hotmail.com
  • eller leder av idrettslaget: Inger Steinsland: ib.steinsland@gmail.com

Det er også mulig å ta direkte kontakt med ansvarspersoner i Norges Idrettsforbund: