KIF – Friidrett

Terminliste NFIF

Sigurd 2 scaled e1674130165666

Her kan du finne hovedterminliste for friidrettsstevner i Norge.

https://isonen.no/finder/?search=friidrett&open=false&offset=2