KIF – Friidrett

Terminliste NFIF

Sigurd 2 scaled e1674130165666

Her kan du finne hovedterminliste for friidrettsstevner i Norge.

Hovedterminliste for 2024 (friidrett.no)