KIF – Friidrett

Sunn idrett

unnamed 5

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.  Hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-18 år. I tillegg har vi et stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

Sunn idrett ble startet som et 5-årig prosjekt i 2008, med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges idrettsforbund som initiativtagere og grunnleggere. Etter endt prosjektperiode i 2013 ble Sunn idrett vedtatt som en varig driftsform og fortsatte som et samarbeidsprogram med samme eiere og organisering. Opprinnelig var prosjektet rettet mot jenter og hadde navnet Sunn jenteidrett. I mars 2016 ble guttene formelt inkludert i målgruppen, og navnet ble endret til kjønnsnøytrale Sunn idrett. På grunn økt etterspørsel av Sunn idretts kompetanse hos andre særforbund, ble det høsten 2019 vedtatt at arbeidet videreføres som et tiltak for hele norsk idrett fra 2020, som en del av Norges idrettsforbund.

Prioriterte tiltak

 Norges Idrettsforbund tilbyr gratis e-læringskurs for utøvere og trenere. E-læringskursene er tilgjengelige for alle og er gratis. Det eneste du må gjøre for å få tilgang på kursene er å opprette en bruker i Min Idrett.

Følgende kurs tilbys:

  • Sunn idrett e-læring – for ungdomstrenere fra alle idretter, som gir teoretisk og praktisk kunnskap om idrettsernæring, hvordan fremme sunne idrettsmiljøer og å forebygge spiseforstyrrelser. Dette kurset er lagt på trener 2 nivå i Trenerløypa til NIF og vil inngå som en del av trenerutdanningen i flere idretter.
  • Idrettsernæring 1 og 2 – for deg som er utøver, trener, foresatt eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten. Vi anbefaler modul 1 for 13-15 år og modul 2 for 16 år +.
  • Idrett og spiseforstyrrelser – for deg som er trener, foresatt eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten

Gå til kursportalen.