KIF – Friidrett

Lisens

43172839 FD32 4CC4 B35A A6978DBB8746

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER

For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens. For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. 


Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således slettet fra ofisiell statistikk.

Helårslisens (13 – 80 år):

Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.
Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon. 


Priser helårslisens:

– Grunnlisens kr 475
– Utvidet lisens kr 1050

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.
kjøplisens.png

Engangslisens (13 – 80 år):

Det finnes to typer engangslisens (engangslisens på bane og engangslisens utenfor bane), men kun engangslisens på bane krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Engangslisens på bane dekker ett (1) aktuelt arrangement på bane, mens engangslisens utenfor bane dekker ett (1) aktuelt arrangement utenfor bane. Begge lisenser kan kjøpes flere ganger av samme person.

Med forsikringen vil man kun være forsikret i det aktuelle arrangementet.

Priser engangslisens:
– Engangslisens på bane kr 100
– *Engangslisens utenfor bane (sum beregnes utifra startkontingenten – se utregning lenger ned)

Engangslisens på bane ble tilgjengelig fra 2022, men krever at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen.

Engangslisens utenfor bane kjøpes fra påmeldingsleverandøren i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement.

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.

*Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20**
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50