KIF – Friidrett

Om KIF – Friidrett

KIF bilde 1 003 scaled e1673947567153

Verdigrunnlag

KIF Friidrett ønsker å være en arena hvor barn og unge kan oppleve samhold, utvikling og glede. Vi er en samlingsplass for alle -uansett ambisjonsnivå, funksjonsnivå, etnisitet eller religion.
Gjennom idrettsaktiviteter tilpasset alder og ferdigheter ønsker KIF å være en plass der medlemmene kan utvikle seg som idrettsutøvere og oppleve idrettsglede. Dette skal være et miljø som er trygt og inkluderende . Møtet mellom utøvere, trenere og administrasjon skal være preget av positiv innstilling , respekt og sunne holdninger.

VISJON
«Sammen mot nye høyder»
Visjonen uttrykker at vi vektlegger fellesskapet, og at vi på denne måten både oppnår bedre resultater og er sammen om å glede oss over dem.

Målsettinger
I KIF Friidrett vil vi jobbe for å

 • gi unge utøvere i KIF treningserfaringer i et bredt spekter av grener
 • Tilby spesialisering i ulike idrettsgrener for eldre utøvere
 • beholde så mange som mulig så lenge som mulig
 • være møteplass der utøvere blir sett og inkludert
 • legge til rette for trivsel uansett ambisjonsnivå
 • gi utøvere mulighet til å nå sine sportslige mål
 • gi trenere mulighet til å utvikle sin kompetanse

 

Klubben

 • Kristiansands Idrettsforening ble stiftet 19.januar 1921
 • I mange år var aktivitetene i klubben  håndball og friidrett
 • Nå er KIF Friidrett en ren friidrettsklubb
 • Det er omlag 250 medlemmer i klubben
 • KIF- huset er klubbhuset vårt og ligger ved Kristiansand stadion

Treningsgrupper, steder og tider

 • I sommerhalvåret fra medio april til høstferien er treningen utendørs på Kristiansand stadion
 • I vinterhalvåret fra oktober til april/mai er treningen innendørs – i Gimlehallen

Forsikring

 • Utøvere t.o.m. 12 år er forsikret gjennom ordningen til Norges Idrettsforbund.
 • Utøvere fra 13 år må løse friidrettslisens.

KIF-tøy og klesreglement

Trimtex er sponsor for KIF Friidrett og klubbtøy kan bestilles når nettvinduet fra Trimtex er åpent. Dette skjer to-tre ganger i året.

Forpliktelser

Det er mange oppgaver som må løses for å drive et friidrettslag. Etter som vi er en foreldredrevet klubb er det viktig at oppgavene fordeles på de som har utøvere med på treningene. Vi er avhengig av hjelp til:

 • Dugnader i løpet av året, primært i forbindelse med våre egne, mindre stevner.
 • Sør-Norsk mesterskap, søndag 28.januar 2024
 • Skillingslekene, lørdag 25.mai 2024
 • KM i friidrett
 • Treningsstevner

 

KIF Friidrett er en klubb som satser på topp og bredde.

Vi er opptatt av at de beste lykkes, men også at alle våre utøvere utvikler seg og trives. Vi vet at de som er best i dag, ikke nødvendigvis er best i morgen. Vi vet også at de som er best i treningsarbeidet, har størst mulighet for å lykkes på sikt. Friidrett er en individuell idrett der tideler og centimeter er helt avgjørende. Vi vil at utøverne konkurrerer mot seg selv og har fokus på å sette personlige rekorder. Det er motiverende og bidrar til utvikling. Utøvere som klarer krav til et norsk mesterskap får tilbud om å inngå en kontrakt med klubben.

Konkurrere i flere øvelser

Vi anbefaler alle våre utøvere å konkurrere i flere øvelser innenfor løp, hopp og/eller kast til en er godt opp i tenårene. Med flere øvelser vil en lettere kunne oppleve fremgang på et område, og konkurranser bidrar til utvikling.

Foreldredrevet klubb

KIF Friidrett er en foreldredrevet klubb. Vi er avhengig av at foreldrene bidrar, og sammen er vi en kraftfull ressurs. Vår filosofi er at foreldre skal oppleve det som meningsfylt og trivelig å bidra. Vi prøver å fordele oppgaver etter interesse og kapasitet, men forventer også at foreldrene bidrar når vi skal gjennomføre arrangementene.