KIF – Friidrett

KIFs lover

kif logo blaa e1673804729453

KIF Friidrett har egne lover som bygger på NIFs lovnorm.
KIF Friidretts lover ble godkjent av idrettsstyret 2015.

KIFs lov blir hvert år tatt opp til behandling på årsmøtet

KIF Friidretts lover