KIF – Friidrett

KIF-huset

kif hus 2

Kif-huset ligger på Kristiansand stadion, inngang fra Østre Ringvei 2. Huset leies ut til selskaper, årsdager, konfirmasjoner, møter o.l .

Kontaktperson for utleie: Knut W Svendsen, mobil:40555308
knut@husvarme.as

Priser for utleie per 1. januar 2023:

Hel kveld i helg: kr 3.500,-
Helg helg i ukedag: kr 900,-

Medlemmer kan leie til halv pris.

HUSSTYRET

Leder:                       Roger Værnes                        91328027
Kasserer:                  Tom Einar Pedersen            97144938
Dugnad:                    Arne Rislaa                            90238999
Utleie:                        Knut W Svendsen                40555308
Rasmus Morvik, leder.         92044709
Cathrine Aanensen               97690094
Ragnar Jacobseb