KIF – Friidrett

Årsmøte i KIF Friidrett

Arsmote 23
Tirsdag 21.mars ble det avholdt årsmøte i KIF Friidrett. Det ble et hyggelig årsmøte der det ble utnevnt to nye æresmedlemmer i klubben.

Nye æresmedlemmer

Arild Robertsen og Svend Tore Breilid
Begge disse har gjort en formidabel innsats for KIF Friidrett og det var stor applaus i salen da navnene ble opplest.

Protokoll årsmøtet KIF-FRIIDRETT 2023

Arsmote1

Arsmote 24

Arild Robertsen