KIF – Friidrett

ÅRSMØTE I KIF FRIIDRETT

IMG 1431 (002)
Minner om årsmøte i KIF Friidrett tirsdag 12.mars kl. 19.00 på KIF huset. Årsberetning vedlagt